Zálohování

Aby jste se ochránili před ztrátou či poškozením dat, je nutné svou databázi zálohovat.

Jelikož jste uživateli programu Majetek, který má data uložena na Cloud, nemusíte se o zálohování starat. O vše se postaráme my, zálohujeme každý den a zálohy schováváme až 365 dní zpět. V případě ztráty některých dat je možné zálohu obnovit.

Vytvořit zálohu 

Zálohu si můžete kdykoliv stáhnout do vašeho počítače v menu Soubor / Správa databáze / Zálohování databáze. Tento příkaz ověří jestli s databází nepracuje některý z jiných uživatelů a pak následně provede kopii souboru Majetek.mdb na místo k tomu určené. Toto místo můžete vybrat příkazem Nastavit adresář zálohy.

Když nestanovíte jinak, program použije pro zálohy podadresář Záloha, který je při instalaci vytvořen v místě, kam byla provedena instalace programu Majetek (obvykle je to složka C:\Program Files\JPH Software\Majetek). 

Obnovit ze zálohy (nedoporučujeme provádět bez konzultace s námi!)

Tento příkaz také ověří jestli s databází nepracuje některý z jiných uživatelů a pak provede obnovu souboru Majetek.mdb z místa ve kterém jsou tvořeny zálohy. Toto místo můžete vybrat příkazem Nastavit adresář zálohy, když nestanovíte jinak, program použije podadresář Záloha.

Komprimovat databázi

Komprimace databáze je proces při němž program vypustí prázdná – nepotřebná místa v souboru Majetek.mdb, čímž se velikost souboru zmenší. Tyto prázdná místa nejsou v databázi důležitá a vznikají nevyužitím připravených polí při vkládání dat. Komprese dat opět nebude možná v případě, že s databází pracuje některý z uživatelů v případě síťové instalace programu Majetek.

Napsat komentář