Správa databáze

Zálohování databáze

Data programu Majetek jsou uložena na cloudu. Více zde.

Komprimovat databázi

Komprimace databáze je proces při němž program vypustí prázdná – nepotřebná místa v souboru Majetek.mdb, čímž se velikost souboru zmenší. Tyto prázdná místa nejsou v databázi důležitá a vznikají nevyužitím připravených polí při vkládání dat.

Komprese dat opět nebude možná v případě, že s databází pracuje více uživatelů.

Upgrade programu

Tento příkaz stáhne z Internetu novější verzi programu Majetek a provede změnu. Podmínkou je připojení k Internetu a vydání nové verze výrobcem programu.