Stáhněte si PostgreSQL ODBC driver z této stránky stáhněte si prosím nejnovější s názvem psqlodbc_09_03_0400.zip úplně dole.

Nainstalujte.

Ve Windows najděte Správce zdrojů dat ODBC, můžete vyhledat pomocí menu Windows nebo v Ovládací panely / ODBC.

ODBC

Otevřete dialog Správce zdrojů dat ODBC, zde vyberete uživatelské DSN, zde stisknete tlačítko Přidat

V otevřeném dialogu vyberete položku PotsgreSQL Unicode.

Stisknete dokončit. Zobrazí se dialog pro přihlášení do databáze.

V tomto dialogu vyplníte:
Data Source: (Ponecháte tak jak je)
Database: klasifikace
Server: ubptr.cloudapp.net
User Name: postgres
Description: Klasifikace
SSL Mode: require
Port: 11056
Password: xyz123

Stiskněte dokončit.