Klávesové zkratky

V programu lze používat klávesové zkratky pro rychlejší a pohodlnější ovládání.
Zde je soupis těch nejpoužívanějších:

F1    Nápověda
F2    Úprava
Ctrl + P    Tisk
Delete    Smazat

Karta Majetku

Tabulátor    Přejíždění mezi políčky
Page Down    Další karta majetku
Page Up    Předchozí karta majetku

Hlavní okno programu

Všude v programu fungují klávesové zkratky jako kombinace tlačítka ALT a dané klávesa.

Tyto zkratky není potřeba všechny znát na zpaměť. Při stisku klávesy ALT se podtrhnou písmena, která naznačují danou zkratku a přes která se dostanete na požadovanou volbu.

Soubor    Alt + S

T    Tisk (Ctrl + P)
E    Evidence
Z    Záznam
M   Možnosti
Z    Zobrazit
N   Nápověda

Dvě okna programu zobrazíte vedle sebe stisknutím Ctrl+N v hlavním okně programu. Následně je zarovnáte vedle sebe klávesou Win+šipka doleva u jedno okna a u druhého  Win+šipka doprava.