Ukázka před tiskem

Pro ukázku před tiskem slouží příkaz menu Soubor / Ukázka před tiskem nebo tlačítko.

Program zobrazí stejného průvodce jako v případě tisku s jediným rozdílem, že výsledek nastavení kritérií a sloupců se zobrazí na obrazovce.

Vysvětlivky k tlačítkům v náhledu:

Tisk – zobrazí dialog Volby tisku s předchozím nastavením a potom Dialog Tisk, více zde
Další – zobrazí další stranu seznamu
Předchozí – zobrazí předchozí stranu seznamu
Jedna stránka / Dvě stránky – můžete si vybrat počet stran pro zobrazení
Přiblížit – strana se přiblíží a je možno číst údaje. (Je možné i kliknutím myší v ploše)
Oddálit – strana se oddálí, ale vejde se celá na obrazovku. (Je možné i kliknutím myší v ploše)
Zavřít – ukončí ukázku a program se vrátí k hlavnímu oknu