Způsob pořízení a vyřazení

Při vkládání položek do databáze je potřeba některé vypsat a některé je možno vybrat ze seznamu. Jedním ze seznamů je Způsob pořízení a Způsob vyřazení.
Tento seznam upravíte v menu Možnosti / Pomocné tabulky / Způsob pořízení nebo Způsob vyřazení.

Jako způsoby pořízení se obvykle uvádí Dar, Nákup na fakturu, Nákup v maloobchodě atd.
U způsobu vyřazení se obvykle uvádí například Vyřazení nebo Likvidace.

Jednotlivé způsoby můžete upravovat, vkládat nové a mazat.

Způsob pořízení nebo vyřazení můžete i smazat. Při mazání program upozorní na způsob, který je používaný v databázi a následně nabídne mazaný způsob zaměnit za jiný.