Účet

Při vkládání položek do databáze je potřeba některé vypsat a některé je možno vybrat ze seznamu. Jedním ze seznamů je Účet.
Tento seznam upravíte v menu Možnosti / Pomocné tabulky / Účet.

V pomocné tabulce Účet se ukládají názvy jednotlivých účtů podle potřeb každého zákazníka např. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a podobně. Jednotlivé účty můžete upravovat, vkládat nové a mazat.

Účet můžete i smazat. Při mazání program upozorní na účet, který je používaný v databázi a následně nabídne mazaný účet zaměnit za jiný.