Účetní odpisy

Účetní odpisování (způsob a délka) dlouhodobého majetku není v zákonech přesně specifikován. Účetní odpis by měl korespondovat s používáním a opotřebením majetku, bez rozdílu, zda se jedná o majetek hmotný nebo nehmotný.

Odpisy lze nastavit pouze u položek zařazených do evidence Dlouhodobý majetek – evidenci zobrazíte v menu Evidence / Dlouhodobý majetek. V jiných evidencích odpisy nelze nastavit a to ani při zobrazení kombinace několika evidenci najednou (Dlouhodobý + Drobný apod.)

V seznamu položek v hlavním okně zobrazíte sloupec s odpisy přes tlačítko filtru . Tlačítkem Další program zobrazí dialog pro výběr sloupců, pořadí a řazení dat, kde zatrhnete Odp. skupina. Tlačítky Nahoru a Dolů je možné změnit pořadí sloupců v hlavním okně programu.

Odpisovou skupinu nastavíte na kartě evidovaného majetku.

Při uložení změny odpisové skupiny potvrdíte přepočet odpisů a nastavíte způsob výpočtu rovnoměrných účetních odpisů. Odpisy se přepočítají od data pořízení uvedeného na kartě daného majetku. Odpisy jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru.

         

Přehled měsíčních odpisů zobrazíte v menu Možnosti / Odpisy. Po otevření je vždy vybraný aktuální měsíc.

Celkový přehled lze vytisknout nebo uložit do souboru (Excel, World) pomocí stínového tlačítka v pravém horním rohu.