Rychlé filtrování

V programu naleznete pomocné filtry, které umožní zobrazit jen vybrané položky určitého sloupce. Filtr zapnete kliknutím v záhlaví (názvu) sloupce na.

Otevře se seznam položek sloupce, zatržítkem vyberete kategorie, které chcete zobrazit a kliknete na OK. 

Filtr můžete kombinovat ve více sloupcích najednou. V záhlaví sloupce, na kterém je nastavený filtr, se zobrazuje symbol trychtýře.

Pro zrušení všech použitých filtrů stačí kliknout na symbol trychtýře v záhlaví sloupce a zvolit Zrušit filtry všech sloupců.