Přesun položky

Pokud vložíte omylem některou z položek do jiné evidence, tak klikněte v menu na Evidence / Dlouhodobý + Drobný + PE, tím zobrazíte všechny položky nehledě na evidenci.

Vyberte položku, kterou chcete přesunout a klikněte na Záznam / Úprava záznamu, upravte co potřebujete a po kliknutí na OK (i bez provedení změny) se zobrazí dialog Zařazení majetku.