Katalogové listy zobrazíte pomocí menu Možnosti / Katalogy. Katalogy se vám zobrazí podle výběru hlavního okna programu. Lze zobrazit katalogy pouze jednoho učitele nebo za celou školu.

Katalogy jsou barevně rozlišeny podle barev katalogů, které vydával SEVT.

Automaticky vkládané katalogy

Program sám podle studií vytvoří již vyplněné katalogy se všemi údaji.
Katalog

Vám pak stačí katalog vytisknout nebo se na něj podívat pomocí náhledu. Stačí dvojklikem na katalogu.
Katalog

 

Nastavení katalogů

Nastavení katalogu zobrazíte z menu Katalog / Nastavení nebo ikonou v nástrojové liště. V nastavení katalogů je možné vybrat rok od kterého budete tisknout již v programu vyplněné katalogy. Dále je možné určit, které vyplněné údaje se budou tisknout, je možné vynechat – údaje z vysvědčení a názvy předmětů.

Také můžete určit způsob proškrtávání nenavštěvovaných předmětů.

Katalog

Úprava zadních stran katalogů

Dialog úpravy otevřete dvojklikem na katalogu, z menu Katalog / upravit nebo tlačítkem z nástrojové lišty.
Katalog

V tomto dialogu je možné vkládat záznamy na zadní strany katalogů. Tlačítkem vložit vložíte významné soutěže, přehlídky, projekty nebo veřejné výstavy.
Katalog

Ve spodní části se pak doplňuje poznámka.

Ručně vkládané katalogy – bez předmětů

Ručně vkládané katalogy zobrazíte v horní části zatržítkem „Zobrazit původní ručně vkládané katalogy“. Zobrazí se doposud vložené katalogy a možnost přidat nové.

Katalog

Přidání nového katalogu

Katalog založíte pomocí tlačítka Nový katalog Katalog nebo v menu Katalog / Vložit. Zobrazí se vám dialog pro vyplnění údajů.Výběr oboru a stupně program při výběru předmětu nastaví sám.

Katalog
Zde vyplníte údaje o žákovi kterému katalog vytváříte.

Ukončení studia

Katalogy můžete vést jako evidenci kdy žák nastoupil a kdy ukončil, prozatím není datum nástupu a ukončení propojen jinde v programu.
Datum ukončení studia se zapisuje opět do katalogu. V menu Katalog / Upravit.

Zobrazí se stejný dialog jako při zadávání nového katalogu, a vy zde pouze doplníte datum ukončení studia.

Katalog

V seznamu katalogů se zobrazují zeleně žáci kteří nastoupili tento rok a žáci kteří končí červeně.

Náhled katalogů

Náhled katalogu zobrazíme pomocí tlačítka Náhled náhled.

Před tiskem či náhledem katalogů je také možnost v seznamu katalogů vybrat jen některé žáky pomocí klávesy Ctrl a výběru levým tlačítkem myši.

Katalogy v programu slouží pouze pro tisk údajů žáka, vyplnění předmětů a známek je zde vynecháno a je potřeba je dopsat ručně.
Katalog

Tisk katalogů

Katalog opět vytisknete pomocí tlačítka tisk tiskárny. Lze vybrat přední, zadní nebo obě strany k tisku. Možnost rozsahu tisku všech žáků nebo vybrat jednoho či daný rozsah.

Změna učitele

Pokud dojde ke změně učitele je potřeba vybrat katalog a v menu Katalog / Změna učitele v následujícím dialogu vyberete učitele, ke kterému chcete katalog převést.