1) K připojení do Majetku je potřeba Internet. Jako první tedy zkontrolujte internetové spojení – je-li funkční.

2) Další zádrhel může být v antivirovém programu, který nepouští Majetek ke komunikaci. Zkuste antivir na chvíli vypnout a pokud to pomůže, Nastavte Majetek výjimku.

3) Zkontrolujte zdali máte správnou IP adresu.

4) Pokud spouštíte Klasifikaci na notebooku, tak zkontrolujte připojení zda není nastavené jako veřejné (může se stát například v internetové kavárně apod.). Program vyhodnotí spojení jako nebezpečné a je tedy nutné změnit na wifi připojení privátní.
To změníte v nastavení „Centrum síťových připojení a sdílení/Firewall v programu Windows Defender“, např. Win10 – pravým tlačítkem myši na ikonu wifi a otevřete Síť a internet/Brána Windows Firewall.